Voorwoord

Dit leerboek is bedoeld als een grondige kennismaking met Microsoft Access en ontwikkeld voor met name studenten in het middelbaar en hoger onderwijs en gebruikers van Microsoft Access. Hierdoor is er weinig aandacht voor het ontwerpen van databases, maar ligt de aandacht op het maken van queries, formulieren en rapporten. De hoofdstukken over deze onderdelen bevatten veel oefeningen om te oefenen met het verzamelen van informatie uit de database.

Dit studieboek verschilt op meerdere manieren van andere studieboeken.

Organisatie studieboek

Het studieboek is gebouwd rond de database snoep365.accdb van het fictieve bedrijf SNOOPY dat een assortiment aan bonbondozen verkoopt aan klanten. De hoofdstukken in dit boek hebben een logische opbouw over het werken met deze database.

 • 1  Beginnen met Access is een kennismaking met het programma Access zelf en de inhoud van databases in het algemeen.

 • 2  Database SNOEP verkennen is een verkenning van de database snoep365.accdb, zoals uit welke tabellen deze database is opgebouwd en waarvoor deze tabellen dienen. Met deze database ga je wat experimenteren om verschillende aspecten over het werken met Access te ontdekken.

 • 3  Gegevens toevoegen/wijzigen behandelt het toevoegen en/of wijzigen van gegevens, wat vaak een van de belangrijkste werkzaamheden van de gebruiker is.

 • 4  Tabellen richt zich op het maken van tabellen en het leggen van relaties tussen tabellen.

 • 5  Query’s gaat in op het verkrijgen van gewenste informatie uit een database, ook een veel voorkomende actie van eindgebruikers. Om de gewenste informatie te leveren zijn query’s nodig. Je leert hoe je deze query’s kunt maken.

 • 6  Formulieren behandelt formulieren waarmee je een georganiseerd en opgemaakt overzicht van velden in tabellen en query’s kunt weergeven. Formulieren zijn ook belangrijk voor de gegevensinvoer.

 • 7  Rapporten behandelt rapporten, overzichten die meestal bedoeld zijn om af te drukken. Ook etiketten zijn een vorm van rapporten.

 • 8  Integratie met Office behandelt een paar mogelijkheden om Access te laten samenwerken met Excel en Word.

 • 9  Hulpmiddelen laat zien welke hulpmiddelen binnen Access beschikbaar zijn om een database te analyseren, problemen op te sporen en te corrigeren.

 • 10  Macro’s laat zien hoe je handelingen die veel voorkomen of vrij complex zijn, kunt automatiseren met behulp van macro’s.

 • 11  Normaliseren is een theoretisch hoofdstuk dat uitlegt hoe je via een stapsgewijs normalisatieproces een relationele database kunt ontwerpen. Voor dit hoofdstuk heb je Access niet nodig.

Software

In dit studieboek wordt gewerkt met Access 365, maar het studieboek is ook bruikbaar voor andere Accessversies zoals 2016 en 2019 en zelfs de oudere 2010 en 2007 versies.