Voorwoord

Dit leerboek is bedoeld als een grondige kennismaking met Microsoft Access en ontwikkeld voor met name studenten in het middelbaar en hoger onderwijs en gebruikers van Microsoft Access. Hierdoor is er weinig aandacht voor het ontwerpen van databases, maar ligt de aandacht op het maken van queries, formulieren en rapporten. De hoofdstukken over deze onderdelen bevatten dan ook veel opgaven.

Dit studieboek verschilt op meerdere manieren van andere studieboeken.

 • De onderdelen zijn ontwikkeld om je te leren hoe je een bepaalde taak kunt uitvoeren en beheersen, niet meer en niet minder. Dat heeft geresulteerd in concrete stapsgewijs opgebouwde taken zonder overbodige informatie die alleen maar voor afleiding kan zorgen. In de hoofdstukken worden deze taken duidelijk aangegeven doordat de titel ervan begint met Taak:, zodat het duidelijk is dat iets uitgevoerd moet worden.

 • Aan het einde van de meeste hoofdstukken staat een serie opgaven. De titel van een opgave begint steeds met een unieke code en daarna een korte omschrijving.

 • De inhoud van de taken en opgaven is vooral bepaald door competenties die het hoger onderwijs stelt. Veel van de opgaven zijn voortgekomen uit ervaringen van studenten in de beroepspraktijk tijdens stages en afstuderen.

Organisatie studieboek

Het studieboek is gebouwd rond de database snoep365.accdb van het fictieve bedrijf SNOOPY dat een assortiment aan dozen met bonbons verkoopt aan klanten. De hoofdstukken in dit boek hebben een logische opbouw over het werken met deze database.

Wat zit er in elk hoofdstuk. En in welke volgorde kun je het studieboek doornemen.

 • Hoofdstuk 1 is een kennismaking met het programma Access zelf en de inhoud van databases in het algemeen.

 • Hoofdstuk 2 is een verkenning van de database van SNOOP, zoals uit welke tabellen deze database is opgebouwd en waarvoor deze tabellen dienen. Met deze database ga je wat experimenteren om verschillende aspecten over het werken met Access te ontdekken.

 • Hoofdstuk 3 behandelt het toevoegen en/of wijzigen van gegevens, wat vaak een van de belangrijkste werkzaamheden van de gebruiker is.

 • Hoofdstuk 4 richt zich op het maken van tabellen en het leggen van relaties tussen tabellen.

 • Hoofdstuk 5 gaat in op het verkrijgen van gewenste informatie uit een database, ook een veel voorkomende actie van eindgebruikers. Om de gewenste informatie te leveren zijn query’s nodig. Je leert hoe je deze query’s kunt maken.

 • Hoofdstuk 6 behandelt formulieren waarmee je een georganiseerd en opgemaakt overzicht van velden in tabellen en query’s kunt weergeven. Formulieren zijn ook belangrijk voor de gegevensinvoer.

 • Hoofdstuk 7 behandelt rapporten, overzichten die meestal bedoeld zijn om af te drukken. Ook etiketten zijn een vorm van rapporten.

 • Hoofdstuk 8 behandelt een paar mogelijkheden om Access te laten samenwerken met Excel en Word.

 • Hoofdstuk 9 laat zien welke hulpmiddelen binnen Access beschikbaar zijn om een database te analyseren, problemen op te sporen en te corrigeren.

 • Hoofdstuk 10 laat zien hoe je handelingen die veel voorkomen of vrij complex zijn, kunt automatiseren met behulp van macro’s.

 • Hoofdstuk 11 is een theoretisch hoofdstuk dat uitlegt hoe je via een stapsgewijs normalisatieproces een relationele database kunt ontwerpen. Voor dit hoofdstuk heb je Access niet nodig.

Software

In dit studieboek wordt gewerkt met Access 365 NL, maar het studieboek is ook bruikbaar voor andere Accessversies zoals 2016 en 2019 en zelfs de oudere 2010 en 2007 versies.