Tabellen

In dit onderdeel komt het maken van tabellen en het leggen van relaties tussen tabellen aan de orde.