Rapporten maken

Rapporten zijn overzichten die meestal bedoeld zijn om af te drukken. Ook etiketten zijn een vorm van rapporten.